MagyarEnglish


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module
main_arculat
Márka Arculat Kommunikáció Offline Online
Arculattervezés | Kreatív Műhely Kft

Vállalat arculattervezés

A vállalati arculat két, azonos súlyú és jelentőségű részből áll: a tartalmi és a formai oldalból. Az egyes emberekhez hasonlóan (Personal Image) minden vállalatnak is van „arca”, amellyel a célcsoportja felé fordul, amelyben a tartalmi és a formai jegyek egyazon fontossággal esnek latba a cég piaci megítélésekor. A vállalat arculata tehát szélesebben értelmezendő, mint a cég emblémájának és logotípiájának széleskörű használata. Mindez azt jelenti, hogy ha a vállalati indentitás két oldala (tartalom és forma) egymástól elkülönül, azaz abszolut vagy csak relatív értelemben egymástól független, akkor ellentmondás keletkezik közöttük. Ha e két oldal egységet képezve egymást támogatja és egymásból építkezik, akkor valósul meg a tényleges „Corporate Identity”. Az elmúlt tíz évben több mint 30 vállalat arculatát építettük, fejlesztettük, gondoztuk.

Termék arculattervezés

A termék az egyik legfontosabb „kapocs” a gyártó és a fogyasztó között. A termék arculat tervezés egyrészt lehetőséget kínál a termék és a vállalat közötti kapcsolat megteremtésére, ami által a partnerek/vevők egy új termék bevezetésekor már a cégről alkotott korábbi képük alapján azonosíthatják azt, másrészt eszköze lehet annak, hogy a termék leválva a gyártóról önálló karaktert nyerjen és így megfeleljen a vásárlóközönség egyedi igényeinek. Egy jó termékarculat reflektál a vállalat identitására, miközben kifejezésre juttatja azt a „termékszemélyiséget”, ami elengedhetetlen a konkurenciától való megkülönböztethetőséghez. A termék arculat megfelelő kialakítása a termék sikerének és életciklusának egyik sarkalatos pontja, de sokkal gyorsabban változik, mint a vállalati arculat, hiszen a folyamatos piaci szinten tartáshoz szükség van változtatásokra, amelyek megakadályozzák az érdeklődés visszaesését, illetve újabb ingereket generálnak a fogyasztóban.

Projekt arculattervezés

Napjainkban egyre népszerűbb a projekt alapú megvalósítás az élet szinte minden területén. Minden projekt egyedi terméket állít elő és olyan egyszer elvégzett munkát jelent, amelynek jól meghatározható kezdeti és befejezési időpontja van. A projekt arculat strukturálisan és megvalósulásában a vállalat- és a termékarculat között helyezhető el. Mivel szabott ideje van nem kell olyan átfogó és hosszú távra tervezett kommunikációs arculattal rendelkezni, mint egy vállalatnak, viszont jóval összetettebb feladat, mint egy termék arculat létrehozása. A projekteknek minden esetben egyértelműen megfogalmazott céljaik vannak, amely célkitűzések egy „probléma” megoldására irányulnak, ami feltételezi az igények előzetes elemzését. Tervezői és tanácsadói munkánkkal számos projekt arculat és kapcsolt kommunikáció létrehozásában vettünk részt.
kerdese_van_valaszolunk
Konzultáció
Munkánk során nem kész termékeket és szolgáltatáscsomagokat nyújtunk, hanem az adott helyzet, termék és kommunikációs célok megértése tükrében állítjuk össze a leginkább optimális megoldást. Az első – ingyenes és kötelezettségmentes – egyeztető konzultáció során az adott területet legjobban ismerő munkatársunkkal közösen körvonalazzuk a kijelölt cél eléréséhez szükséges stratégiai elképzelésünket.
Piackutatás
A vállalkozások elenyésző része foglalkozik piackutatással, ennek elsősorban anyagi okai vannak, másodsorban egyelőre nem vált részévé a vállalati kultúrának. Egy vállalkozás üzleti sikerében meghatározó lehet a piackutatás. Eredményeképpen valós és pontos információkat közvetítünk megbízónk számára, amely híven tükrözi a piac véleményét, igényeit, elvárásait, elképzeléseit, minden változását. Ezekre az információkra biztonsággal építheti döntéseit, javíthatja pozícióját, stabillá teheti kapcsolatait, növelheti ismertségét és mindezek segítségével egyre jobb eredményt érhet el.
Stratégiai menedzsment
Az üzleti és kommunikációs világban folyamatosan stratégiai döntés előtt állunk. Ezek a döntések hosszú távon határozzák meg sorsunkat (márkák esetében is), ugyanakkor pillanatnyi hatásuk szinte eltűnni látszik a mindennapok rohanásában. Megesik, hogy évek, sőt akár évtizedek múltán válik nyilvánvalóvá: helyes, vagy helytelen döntést hoztunk. A stratégiai menedzsment alapfeladata olyan (stratégiai) célok kijelölése, amelyek folyamatukban és nagyobb időszakot átfogva jelentenek megoldást az aktuális, vagy elővételezett problémákra – megalapozva, fenntartva és fejlesztve a vállalkozás/márka stabil piaci pozícióját.
Innovatív kommunikáció
A piaci trendek változásával egyre újabb vevői értékelési szempontok, tartalmak, minőségek jelennek meg, amelyek kommunikációs szempontból a szintén változó társadalmi környezethez kapcsolódóan folyamatos kihívást jelentenek. Célunk, hogy azoknak a piaci szereplőknek nyújtsunk megbízható, kreatív és innovatív kommunikációs megoldásokat, melyeknek látásmódjával és célkitűzéseivel magunk is értékközösséget vállalunk. Munkánkat a kortárs kommunikációs kultúra, az aktuális médiapiaci trendek ismerete, az értékesítést támogató szemlélet jellemzi, és ennek megfelelően kezeljük megbízóink igényeit.
MarketingDesign
Ismert tény, hogy a design ma már egyre inkább meghatározó szerepet tölt be a modern kommunikációban. Információs társadalomként már nem pusztán az a fontos, hogy az információ eljusson a megcélzott „fogyasztóhoz”, hanem az, hogy milyen formában jut el, milyen a vizuális üzenete. A MarketingDesign egy olyan új szemléletmód, amelynek szempontrendszere alapján hatékonyan tudjuk vizsgálni mennyire alkalmas egy megjelenési forma a kommunikációs üzenet vizuális transzponálására. Mûködési területnek a marketingkommunikációt tekintjük, azt a piacbefolyásoló eszközt, ahol a megfelelő eredmény elérése döntően a kommunikáción keresztül történik.
Projektmenedzsment
A projekteket saját projektmenedzsment csapatunk koordinálja és viszi végig. Részletesen ismertetjük a projektekben aktuálisan előforduló tervezési, szervezési, vezetési és kontrollálással kapcsolatos feladatokat megbízóinkkal az előzetes igényfelméréstől a vállalt feltételek betartásán keresztül a projektek zárásáig. A jól szervezett információ áramlás kulcstényező a projektek sikerében. Munkánkat a nagyfokú tervezettség és kiszámíthatóság jellemzi, a folyamatok, az egyes feladatok státusza átlátható. Folyamatos kiértékelések és fejlesztések révén igyekszünk a lehető legmagasabb szintû szolgáltatást nyújtani megbízóinknak. Célunk, hogy idő, költség, hatékonyság vonatkozásában – lehetőleg minden kockázattal előre számolva – a projekteket sikeresség és eredményesség jellemezze.
Minőségbiztosítás
Fontosnak tartjuk megbízóinkkal tudatosítani, hogy a megbízásokat elsősorban saját szakembereinkkel teljesítjük. Olyan munkafázisokban, amelyek meghaladják ügynökségi kereteinket – szerződéses alvállakozói partnereinket vesszük igénybe, akik munkájáért és a határidők betartásáért teljes egészében felelősséget vállalunk. Munkatársaink képzettsége, átlagos tíz év feletti munkatapasztalata, professzionális infrastruktúránk gyors, minőségi és költséghatékony megoldásokat eredményeznek. Az egyes területek vezetői kézben tartják és folyamatosan ellenőrzik a megvalósítás fázisait. A kivitelezés során – az aktuális projektnek megfelelő – ellenőrzési pontokat építünk be a munkafolyamatba. A projekteket írásos értékelés követi, amely további hatékonyságnövelő elem a későbbi teljesítésekhez.

Referenciák / arculat
Codebase
Hipavilon
IndexTools
Medúza Catering
Miskolc
MTA KTI
Multeam 360
Művészetek Palotája
Művészetek Palotája
Művészetek Palotája
Művészetek Palotája
Vörösmarty Színház
2013 / embléma
Word Communications